Krizė reikalauja kūrybiškumo
Raskite sakinių A–H vietą tekste.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.