Kas yra kas?
Susiekite tarptautinius žodžius su jų apibūdinimais.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.