Smulkaus verslo įmonės pristatymas

Perskaitykite tekstą apie smulkaus verslo įmonę. Pažymėkite, kurioje pastraipoje galima rasti šias mintis.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.