Pažiūrėkite ir paklausykite įmonės direktoriaus atsakymų. Atsakymams parinkite klausimus.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.