Sudėliokite sakinius eilės tvarka, apie ką buvo kalbama pristatyme.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.