Perskaitykite tekstą ir tarpams 1–10 parinkite tinkamus sakinius A–M.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.