Perskaitykite tekstą ir pažymėkite, kurie 1-10 teiginiai teisingi.

Quiz