Įmonės pristatymas

Klausymas

Pažiūrėkite video ir atlikite su juo susijusias užduotis.

Skaitymas

Kalbos vartojimas