Tradiciniai verslai ir amatai

Klausymas

Skaitymas

Kalbos vartojimas

Sakytinė ir rašytinė komunikacija