Produkto pristatymas

Klausymas

Skaitymas

Kalbos vartojimas

Sakytinė ir rašytinė komunikacija