Nuorodos

APIE LIETUVIŲ KALBĄ:

KALBOS INSTITUCIJOS

Lietuvių kalbos institutas:

http://www.lki.lt/LKI_LT/

 

Kalbos namai:

http://www.kalbosnamai.lt/

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija:
http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija:
http://vki.lrs.lt

 

Lietuvių kalbos draugija:
http://www.flf.vu.lt/lkd

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ LIETUVIŲ KALBOS KATEDROS

Kauno technologijos universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://www.kalba.ktu.lt/

 

Klaipėdos universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://www.ku.lt/hmf/lietuviu/

 

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra:
http://hu.su.lt/lietuviu-kalbotyros-komunikacijos-katedra

 

Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=76

 

Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbotyros katedra:
http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=80

 

Vilniaus universiteto Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra:
http://www.flf.vu.lt/index.php?id=42

 

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra:
http://www.khf.vu.lt/lt/struktura/katedros/lietuviu-filologijos-katedra

 

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://www.lkk.flf.vu.lt/

 

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra:

http://www.lsk.flf.vu.lt/

 

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://donelaitis.vdu.lt/lkk/

 

Mykolo Romerio universiteto Kalbos kultūros katedra:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/humanitariniu_mokslu_institutas/katedros/kalbos_kulturos_katedra/apie_katedra/

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Lietuvių kalbos katedra:
http://www.lkk.hi.vgtu.lt/lt/48032/Istorija

KITOS INSTITUCIJOS

Nacionalinis egzaminų centras:

http://www.egzaminai.lt/45/

 

Pedagogų profesinės raidos centras:

http://www.pprc.lt/

ŽODYNAI, DUOMENŲ BAZĖS

Lietuvių kalbos žodynas:

http://www.lkz.lt/dzl.php

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas:

www.lki.lt/dlkz

 

Aiškinamasis darbuotojų saugos ir sveikatos terminų žodynas:
http://www.socmin.lt/dss/

 

Astronomijos enciklopedinis žodynas:
http://astronomija.lt/enciklopedija/index.php/Astronomija

 

Draudimo terminų žodynėlis:

http://www.dpk.lt/zodynas.php

 

Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas:

http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php

 

Kalendorius, vardų žodynėlis:

http://day.lt/vardai/

 

Kompiuterijos terminų aiškinamasis žodynas:
http://aldona.mii.lt/pms/terminai/term/

 

Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas:

http://kazkas.kobra.ktu.lt/

 

Kanceliarinės kalbos patarimai:

http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/


Anglų-lietuvių, lietuvių–anglų k. žodynai:

http://lietuviu-anglu.xb.lt/

http://www.anglu-lietuviu.com/

http://lietuviu-anglu-zodynas.lt/

 

Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių, latvių-anglų. anglų-latvių, rusų-latvių, latvių-rusų, vokiečių-latvių, latvių-vokiečių žodynai:
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&q=

 

Lietuvių - lenkų, lenkų - lietuvių kalbų žodynas:
http://www.lietpol.pl/

 

Lietuvių - olandų, olandų - lietuvių žodynai:
http://www.elona.nl/lt/kalba/zodynas.php

 

Lietuvių-rusų, rusų-lietuvių žodynas:
http://www.lietuviu-rusu.com/

 

Lietuvių-rusų, rusų-lietuvių internetinis žodynas:
http://www.rulit.lt/

Lietuvių-vengrų žodynas:
http://www.morphologic.hu/wrapper.html

 

Lietuvių-vokiečių, vokiečių-lietuvių žodynas:
http://www.lietuviu-vokieciu.com/

 

Penkiakalbis fizikos terminų žodynas:
http://www.ff.vu.lt/ftz/
Fizikos terminų elektroninis žodynas lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k.

 

Merriam-Websterio žodynas:
http://www.merriam-webster.com/

 

Lietuvių kalbos tekstynas:
http://donelaitis.vdu.lt/

 

Lietuvos vietovardžiai:

http://ualgiman.dtiltas.lt/lietuvos_viet.html

 

Lietuvių kalbos tarmių archyvo duomenų bazė:

http://tarmes.lki.lt/


Seimo terminų duomenų bazė (sudaro Eurovoc ir kt.):

http://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p


Socialinės apsaugos terminų žodynas:
http://sec.lt/pages/zodynas/1.htm

 

Matematikos ir informatikos instituto lietuvių kalbos terminų bazė:
http://www.terminynas.lt/

 

Lietuvių kalba informacinėse technologijose:
http://www.likit.lt/indexw.php

 

„Microsoft Windows“ lietuviški priedai:
http://www.registrucentras.lt/litwin/

LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS/-ASIS:

Kalbos ir kultūros mokykloje:

http://www.daugiakalbemokykla.smm.lt/

 

Oneness internetinis kalbos mokymo kursas:

http://www.oneness.vu.lt/en/

 

Debesėlis. Internetinė lietuvių kalbos mokykla:

http://www.debeselis.net/

 

Lietuvių kalbos kursas internete:

http://www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=89&langaff=89

TESTAI, EGZAMINAI

Mokomieji valstybinės kalbos testai:

http://www.pprc.lt/vkm/testai/?id=4

 

VU, Lituanistinių studijų katedros kalbos mokėjimo lygių testai:

http://www.lsk.flf.vu.lt/Kalbos-mokejimo-lygiu-testai/p57

KALBOS MOKĖJIMO KATEGORIJOS, LYGIAI

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos:

http://www.pprc.lt/vkm/?page=kategor.htm

KITA

TV laida Klaidele

http://www.lrt.lt/subsite/subroadcast.php?strid=933393&id=860554

 

VLKK nutarimai (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai):

Asmenvardžiai: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/asmenvardziai.html 

Svetimvardžiai: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai.html 

Svetimvardžių vartojimo principai: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/vartojimo-principai.html

Adaptuotų asmenvardžių ir vietovardžių galūnių rašymas:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/adaptavimas.html 

Originalių asmenvardžių ir vietovardžių formų gramatinimas (rišliame tekste):

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/gramatinimas.html 

Lietuvos vietovardžiai:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/lietuvos-vietovardziai.html 

Valstybių ir sostinių pavadinimai:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/valstybiu-ir-sostiniu.html 

Valstybių ir gyventojų pavadinimai:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/valstybiu-ir-gyventoju.html

Įmonių pavadinimai: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/imoniu-pavadinimai.html;

(simbolinių pavadinimų darymo taisyklės: http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/imoniu-pavadinimai/simboliniai.htm)

Lietuvos vietovardžiai – http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/lietuvos-vietovardziai/a.html (arba lkz.mch.mii.lt/Vietovardziai)

 

Rašyba (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba.html):

Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas:

ualgiman.dtiltas.lt/didziuju_raidziu_rasymas.html

Terminų rašymas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/terminai-didzioji-raide.html

Sutrumpinimai:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/sutrumpinimai.html 

Lietuviškos kabutės:

http://www.vlkk.lt/lit/3761 

Brūkšnelis:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/bruksnelis.html

Skaičiai:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/skaiciai.html 

Data ir laikas:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/data-laikas.html 

Gatvių pavadinimų rašymas:

http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/gatviu-pavadinimai.html 

Adreso rašymas:

http://www.vlkk.lt/lit/4259 

 

Skyryba (http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba):

Privalomosios skyrybos taisyklės:

http://www.vlkk.lt/lit/10118 

Pasirenkamosios skyrybos taisyklės:  http://www.vlkk.lt/lit/10135

(„Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“: http://www.vlkk.lt/i/u/file/Nutarimai/skyrybos_taisykliu_gretinamasis.pdf)