MIG-KOMM-EU informacinis biuletenis Nr. 2

Gerb. ponios ir ponai,

mūsų darbas MIG-KOMM-EU projekte „Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“ gerokai pasistūmėjo į priekį.

Pirmus konkrečius rezultatus galite pamatyti mūsų internetiniame puslapyje www.mig-komm.eu, kurį, sprendžiant iš pirmame puslapyje pateiktos statistikos, jau įsidėmėjo ne vien tik 9-iose mūsų partnerių šalyse, bet ir visoje Europoje, Amerikoje, Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir netgi  Afrikoje.

2010 metų sausio mėnesio statistika 

Iš viso paspaudimų - 101841

Iš viso failų - 96966

Iš viso puslapių - 21009

Iš viso lankymų - 3579

Iš viso kB failų - 2296329

Mūsų interneto puslapis jau siūlo:

 • trumpą projekto koncepcijos ir tikslų aprašą visomis projekto partnerių kalbomis
 • projekto partnerių organizacijų sąrašą su nuorodomis į partnerių interneto puslapius
 • projekto partnerių tinklų apžvalgą ir praktinius partnerius, į kurių gretas mes Jus labai mielai įtrauktume
 • dalykinius, konceptualius ir organizacinius pranešimus
 • mokslinius pranešimus apie projekto ekonominį, kalbinį iri tarpkultūrinį pagrindą
 • galimybę užmegzti kontaktus su visais projekto partneriais ir koordinatoriais.

Jau pasiūlyta ir konkreti mokymo medžiaga verslo komunikacijai išmokti ir tobulinti:

 • klausymo ir vaizdo įrašai klausymo ir audiovizualinei kompetencijai tobulinti;
 • nemažai garsinių knygų verslo komunikacijos, smulkaus ir vidutinio verslo rinkodaros bei tarpkultūrinės komunikacijos temomis su atitinkamais žodynėliais (glosarijais);
 • savęs įsivertinimo testai tarpkultūrinės komunikacijos bei verslo komunikacijos smulkiam ir vidutiniam verslui temomis, įskaitant ir firmų bei produktų prezentacijas, kurios Jums turėtų parodyti, kokias dalykines ir kalbines žinias Jūs arba Jūsų bendradarbiai jau įgijote arba turėtumėte įgyti;
 • interneto dienoraščiai apie svarbiausius verslo komunikacijos išmokimo aspektus su prašymu  išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu;
 • nuolat
 • atnaujinami Wiki žodynėliai, kuriuose remiamasi naujausiais lingvodidaktiniais tyrimais verslo kalbos, ekonomikos kalbos, tarpkultūrinės kompetencijos ir dalykinės kalbos bei dalykinės komunikacijos temomis;
 • žodynėliai (glosarijai) rinkodaros ir turizmo ekonomikos temomis ir išsamus interneto žodynėlių nuorodų sąrašas visais projekto aspektais;
 • išsamus nuorodų sąrašas, skirtas pagrindinėms projekto temoms: verslo kalbos, ekonomikos kalbos, turizmo, informacinių technologijų, vadybos, rinkodaros, aptarnavimo, tarpkultūrinės komunikacijos interneto žodynai, žodynėliai/glosarijai;
 • ir svarbiausia informacija apie tarptautinį ECL testą, įskaitant ir pavyzdinius testus.

Šiame interneto puslapyje pateikiamos partnerių tinklalapių nuorodos, į juos patenkama paspaudus partnerių šalių vėlevėles, o tai suteiks galimybę projekto metu mokytis visų projekte dalyvaujančių šalių kalbų.