Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymo priemonės suaugusiems

Ramonienė, M., Vilkienė, L.: Po truputį. Vilnius: Baltos lankos, 1998, 2008.

 

Ramonienė, M., Vilkienė, L.: Po truputį. CD laikmena kompiuterinė lietuvių kalbos savarankiško mokymosi priemonė). Vilnius: Baltos lankos, Elektroninės leidybos namai, 2001.

 

Hilbig, I., Migauskienė, R., Našlėnaitė, V., Petrašiūnienė, E., Tamošaitienė, A., Valančiauskienė, A., Vaškevičienė, L.: Sveiki atvykę! Vilnius: VU leidykla, 2008.

 

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A.: Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2001.

 

Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A.: Nė dienos be lietuvių kalbos. Mokytojo knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.

 

Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A.: Nė dienos be lietuvių kalbos. 2 kompaktinės plokštelės.Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.

Babickienė, Z., Bareikytė, A.: Lietuviškas paveikslėlių žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 1996, 2004.

 

Ramonienė, M., Stumbrienė, V.: Teach Yourself Lithuanian, London: Hodder Education, 2006.

 

Ramonienė, M., Press, I.: Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners. London, New York: Routledge, 1996.

 

Kruopienė, I.: Ištark... . Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.

 

Pribušauskaitė, J., Bagdonavičienė, D.: Skaitome lietuviškai. Vilnius: Pradai, 1998.

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J.: Practical Grammar of Lithuanian. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J.: Praktinė lietuvių kalbos gramatika. 2 leid. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

 

Stumbrienė, V., Vilkienė, L., Roebuck, W.: 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai. 2 leid. Vilnius: Tyto alba, 2008.

 

Prosniakova, H., Stumbrienė, V., Vilkienė, L.: 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов литовского языка. Vilnius: Homo liber, 2004.

Metodinės priemonės

Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vertė: Hilbig I., Petrašiūnienė E., Pribušauskaitė J., Stumbrienė V., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vilkienė L. Vilnius: Firidas, 2008.

 

Stumbrienė, V.: Testo sandų ir užduočių rengimo klausimynai.

Vilnius: VU leidykla, 2008.

 

Stumbrienė, V.: Lūžis. Vilnius: VU leidykla, 2007.

 

Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L.: Aukštuma.

Strasbourg: Council of Europe Press; Vilnius: Presvika, 2000.

 

Narbutas, E., Pribušauskaitė, J., Ramonienė, M., Skapienė, S., Vilkienė, L.: Slenkstis.

Strasbourg: Council of Europe Press, 1996; Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.

 

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J., Vilkienė, L.:  Pusiaukelė.  Vilnius: Apostrofa, 2006.

 

Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės. Parengė J. Pribušauskaitė, L. Vilkienė. Vilnius: Apostrofa, 2006.

Nuotolinis lietuvių kalbos kursas