Interaktyvus kalbos testas ruošiantis ECL egzaminui

ECL

Šis interaktyvus testas padės Jums įsivertinti savo kalbos mokėjimo lygį: skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimus.

Skaitymo ir klausymo užduotys yra vertinamos procentine išraiška. Jeigu Jūs surinkote  70 % teisingų atsakymų, Jūsų pasiekimai atitinka B2 lygį (pagal „Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis“, BEKM).

Rašymo ir kalbėjimo užduotis Jūs galite atlikti padedami mokytojo Vilniaus universitete Lituanistinių studijų katedroje. Atsiųskite mums elektroniniu paštu savo atliktas rašymo užduotis, mes jas įvertinsime. Kalbėjimo užduotį Jūs galėsite atlikti susisiekę per skype su mokytoju Vilniuje. 

Skaitymas

Klausymas

Rašymas

Kalbėjimas