DAUGIAKALBĖ TARPKULTŪRINĖ VERSLO KOMUNIKACIJA EUROPAi

Projekto vykdytojai

VU, UKI

Vokiečių kalbos katedra

www.uki.vu.lt

VU, Fil. fak.

Lituanistinių studijų katedra

www.lsk.flf.vu.lt

Projekto koordinatorius

Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje

(Institut für interkulturelle Kommunikation e.V., in Bayern, Berlin und Thüringen)

www.iik.de

Apie projektą

2009 m. lapkričio mėnesį pradėtas Europos Sąjungos profilinės programos LLP-KA2 finansuojamas daugiašalis projektas ‚,MIG-KOMM-EU - Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“, kuriam vadovauja tarpkultūrinės komunikacijos institutas (Ansbache, Berlyne, Jenoje).

Projekto tikslas

Projekto tikslas - sukurti ir skleisti tinkamą, motyvuojančią, naujovišką, lengvai prieinamą, įvairialypę, į Europos kalbinę įvairovę orientuotą ir bendrųjų Europos kalbų metmenų reikalavimus atitinkančią kalbų mokymo medžiagą bei testavimo ir sertifikavimo metodus verslo kalbos komunikacijai. Projekte kreipiamas dėmesys į mažiau paplitusias ir rečiau mokomas Europos Sąjungos kalbas (LWULT), tuo siekiama pagerinti tarpkultūrinį dialogą Europoje ir sustiprinti globalų konkurencingumą.